LJ MB SB

SPLOŠNI POGOJI

Zahvaljujemo se Vam za zaupanje, da ste se odločili za turistični aranžma iz kataloga naše agencije. Trudili se bomo, da bodo potovanja izvedena v obojestransko zadovoljstvo. Ker se zavedamo, da lahko pride do neljubih situacij pred potovanjem ali med njim, Vas prosimo, da preberete naslednje Splošne pogoje in koristne informacije. SPLOšNI POGOJI se nanašajo na vse turistične aranžmaje naše agencije in so sestavni del vseh naših programov, razen če izrecno ne navedemo veljavnosti posebnih pogojev v posameznem programu.

PRIJAVE sprejemamo v poslovalnicah turistične agencije Sajko (Sajko turizem, d.o.o. v nadaljevanju TA Sajko) in pooblaščenih agencijah po vsej Sloveniji do 30 dni pred odhodom oz. do zasedbe prostih mest. Ob prijavi skleneta organizator, TA Sajko, in potnik prijavni dokument, slednji vplača 30% cene potovanja in prijavnino, ki od 1.1.2019 znaša 7,50 € na osebo oz. 15,00 € na prijavnico. Če je na isti prijavnici več oseb, ki želijo plačevati vsak zase, se prav tako zaračuna 7,50 €/osebo. Preostali del se plača najkasneje 15 dni pred odhodom za počitnice in potovanja, ter 31 dni pred odhodom za križarjenja in počitnice z letalom. Pri enodnevnih izletih TA Sajko prijavnine ne zaračunava. Ob prijavi se morajo priložiti ustrezni in veljavni dokumenti, navesti se morajo vsi za določen aranžma potrebni osebni podatki. Prijavite se lahko po telefonu ali preko spletnega obrazca. Prijava po telefonu ali internetu se šteje za sklenjeno s plačilom obroka ali s posredovanjem podatkov s plačilne kartice za transakcijo. Če potnik telefonsko naroči aranžma, ga mora v opcijskem času (1–3 dni) potrditi s plačilom, v primeru neplačila se šteje, da je odstopil od namere potovanja. Rok prijave velja do zasedbe prostih mest, priporočamo hitro prijavo zaradi lažje izvedbe. V kolikor se potnik odloči za rezervacijo na vprašanje, veljajo pogoji za sklenitev pogodbe, ki so označeni na opcijskem dokumentu. Za rezervacijo na vprašanje potnik vplača tudi 30% cene aranžmaja in v primeru ko je rezervacija potrjena se to plačilo upošteva, v nasprotnem primeru pa se vrne na transakcijski račun.

CENE so določene s programom aranžmaja. Ta Sajko si na podlagi 900. člena obligacijskega zakonika in 57.d ZVPot-1 pridržuje pravico do spremembe cene (to je po zakonu dopustno do 20 dni pred začetkom potovanja), če je po sklenitvi pogodbe prišlo do sprememb, ki vplivajo na ceno aranžmaja (sprememba tečaja, zvišanje cen prevoznika) ali če se ne prijavi vsaj minimalno število potnikov ter na podlagi 902. člena istega zakonika pravico do odpovedi potovanja. Cene lahko po ZVPot-1 povišamo le, če je ta možnost določena v pogodbi, če pogodba vsebuje določilo, da je potrošnik upravičen tudi do znižanja cene, če so se njegovi stroški aranžmaja znižali in če pogodba vsebuje način izračuna spremembe cene. Če povišanje cene presega 8% dogovorjene cene turističnega paketa, lahko potrošnik v razumnem roku, ki ga določi organizator potovanja, privoli v predlagano spremembo ali odstopi od pogodbe o paketnem potovanju, ne da bi moral plačati odstopnino. Če potrošnik v postavljenem roku ne odgovori, se šteje, da odstopa od pogodbe. Kakršnokoli spremembo cene vam moramo sporočiti vsaj 20 dni pred začetkom turističnega paketa, na trajnem nosilcu podatkov jasno, razumljivo, z obrazložitvijo in izračunom. V primerih znižanja cene lahko organizator potovanja od zneska, ki ga dolguje potrošniku, odšteje dejanske administrativne stroške, ki jih je z znižanjem cene imel. Na zahtevo potrošnika organizator potovanja predloži dokazila o teh administrativnih stroških.

Glede na spreminjanje cen vseh ponudnikov (prevozi, letalske karte, hotelske in druge storitve) se lahko cena potovanja pred potrditvijo rezervacije brez predhodne najave spremeni. Aktualna cena bo objavljena na naši spletni strani ali ponujena individualno. Po tej določbi se cene in pogoji rezervacij, že potrjenih s plačilom, ne spremenijo.

Doplačila na potovanjih so fakultativne vsebine (vstopnine, izleti ipd.). Agencija te izvede v primeru zadostnega števila prijav (navedeno na ponudbi), pri čemer poskrbi za celotno organizacijo. V kolikor se stranke odločijo, da si bodo posamezne oglede uredile same, same poskrbijo tudi za vso organizacijo in prevzamejo odgovornost. Pri tem opozarjamo, da se lahko potek programa spremeni, in se skupina ne mora prilagajati posameznikovim rezervacijam.

Pri ceni opozarjamo, da skupinske ponudbe (in vstopnine) izključujejo dodatne popuste za upokojence, družine, študente, invalide, ipd. Večinoma se lahko uveljavljajo le otroški popusti. Vse ostale popuste lahko uveljavljate le ob potrditvi s strani agencije ali izvajalca storitve.

OBVESTILO PRED ODHODOM. Končno obvestilo o turističnem aranžmaju (ali voucher), v katerem vam bomo posredovali vse končne podrobnosti programa prejme potnik najkasneje 7-5 dni pred odhodom (z izjemo enodnevnih izletov, kjer je že na programu vse navedeno). Če obvestila zaradi možnih napak (pošta, naslov) pri posredovanju ne prejmete, se obrnite na prodajno mesto pravočasno pred odhodom.

PLAČILO. Ob prijavi se plača prijavnina in stroški rezervacije v višini 30% aranžmaja, oziroma toliko, kot je navedeno v programu. V kolikor ni v ponudbi drugače navedeno, se mora preostali del plačati najkasneje 15 dni pred odhodom. Letalske vozovnice se poravna takoj ob rezervaciji v celotnem znesku. V primeru, da preostalega dela pogodbene obveznosti potnik ali pooblaščena agencija ne plača v predvidenem roku, se šteje, da je odpovedal pogodbo o potovanju. V tem primeru se potniku oz. pooblaščeni agenciji zaračuna strošek odpovedi potovanja glede na lestvico splošnih pogojev TA Sajko.

POPUSTI za hitre prijave in zvestobo se ne seštevajo. Potnik si lahko izbere kateri popust bo izkoristil. Na letalih se popusti obravnavajo glede na konkreten primer.

OBROČNO je možno plačevanje s kartico DINERS do 12 obrokov. Pri obročnem plačevanju zaračunavamo manipulativni strošek v višini 10 € ne glede na število obrokov. Minimalna višina obroka je 50 €.

ZAVAROVANJE. Vsem našim potnikom priporočamo sklenitev evropskega turističnega zavarovanja in sicer kot celosten paket ali samo zavarovanje odpovedi ali samo zavarovanje na potovanju. Če potnik ob prijavi predvideva, da se morda zaradi določenih okoliščin (ki utegnejo nastopiti pri njem ali v njegovi ožji družini) potovanja ne bo mogel udeležiti, lahko aranžma ob rezervaciji zavaruje. Velja za primer višje sile: prometne nesreče, nenadne bolezni ali smrti v ožji družini in se uveljavlja z ustreznimi potrdili. Opravičljivost odpovedi mora biti obvezno javljena takoj po nastopu in dokumentirana z ustreznimi potrdili. Priporočamo Evropsko turistično zavarovanje, kjer je možno zavarovati odpovedni riziko, zavarovanje na potovanju ali kot celostni zavarovalni paket. Podrobnosti so na voljo na prodajnih mestih. V primeru, da posameznik na lastno željo med letovanjem odstopi od koriščenja plačanih uslug, ni upravičen do vračila denarja. Organizator ne vrača denarja za neizkoriščene storitve. V primeru, da v kraju letovanja zbolite in se predčasno vračate, pa se odjavite in vzemite potrdilo o odjavi, ki je potrebno v primeru zavarovanja, da se dostavi na zavarovalnico za refundacijo, kadar je aranžma celostno zavarovan.

ODPOVEDNI RIZIKO. Potnik se lahko ob prijavi odloči za plačilo odstopnine, ki se odmeri glede na znesek aranžmaja. Celostni zavarovalni paket pa vključuje tudi riziko. Potnik lahko uveljavlja povračilo vplačanega zneska iz naslova vplačane odstopnine le ob predložitvi ustreznega pisnega dokazila (uradnih pozivov, nepričakovanega poslabšanja zdravstvenega stanja ali smrti). Natančneje o zavarovanjih si preberite tudi na povezavi: www.sajko-turizem.si/media/BROSURA-ZAVAROVANJA.pdf

ODPOVED POTOVANJA. Če potnik želi odpovedati potovanje, za katerega se je prijavil, mora to storiti pisno. V tem primeru ima TA Sajko pravico zadržati del plačila zaradi stroškov, ki so s takšno odpovedjo nastali glede na čas odpovedi in vrsto turističnega aranžmaja.

Za enodnevne izlete ima agencija pravico zadržati:

 • do 30 dni pred odhodom    - 10% cene aranžmaja (min. 15 EUR)
 • 29–22 dni pred odhodom    - 20% cene aranžmaja
 • 21–15 dni pred odhodom    - 30% cene aranžmaja
 • 14–8 dni pred odhodom    - 50% cene aranžmaja
 • 7–3 dni pred odhodom    - 80% cene aranžmaja
 • 2-0 dni pred odhodom    - 100% cene aranžmaja.

Za turistične aranžmaje po Sloveniji in Evropi ima agencija pravico zadržati:

 • do 30 dni pred odhodom    - 15% cene aranžmaja (min. 15 EUR)
 • 29–22 dni pred odhodom    - 30% cene aranžmaja
 • 21–15 dni pred odhodom    - 50% cene aranžmaja
 • 14–8 dni pred odhodom    - 75% cene aranžmaja
 • 7-0 dni pred odhodom    - 100% cene aranžmaja.

Za medkontinentalna potovanja (vsa potovanja izven Evrope) veljajo strožji pogoji v primeru odpovedi potnika:

 • do 60 dni pred odhodom    - 15% cene aranžmaja
 • 59-45 dni pred odhodom    - 20 % cene aranžmaja
 • 45-30 dni pred odhodom    - 30 % cene aranžmaja
 • 29-22 dni pred odhodom    - 50 % cene aranžmaja
 • 21-15 dni pred odhodom    - 80 % cene aranžmaja
 • 14-0 dni pred odhodom    - 100 % cene aranžmaja.


Posebni pogoji odpovedi veljajo za skupinska križarjenja:

 • do 180 dni pred odhodom: nepovratni depozit plačila letalske vozovnice 50 EUR po potniku, nepovratni depozit rezervacije križarjenja 90 EUR po potniku
 • 179-120 dni pred odhodom    - 15% cene aranžmaja
 • 119-90 dni pred odhodom    - 25 % cene aranžmaja
 • 89-60 dni pred odhodom    - 30 % cene aranžmaja
 • 59-45 dni pred odhodom    - 50 % cene aranžmaja
 • 44-30 dni pred odhodom    - 60 % cene aranžmaja
 • 29-20 dni pred odhodom    - 75 % cene aranžmaja
 • 19-10 dni pred odhodom    - 90% cene aranžmaja
 • 9-0 dni pred odhodom    - 100 % cene aranžmaja.

Minimalen znesek odpovedi v vseh obdobjih je 90 EUR po potniku. Agencija prav tako pridrži strošek prijavnine v višini 15 EUR na pogodbo in zavarovalno premijo. Več pogojev za skupinska križarjenja si lahko preberete tukaj.

 

Posebni pogoji veljajo tudi za individualna križarjenja. Ti so navedeni tukaj.

Stroški odpovedi v višini 100 % vrednosti aranžmaja se obračunajo tudi v primeru, če se potnik ne pojavi pravočasno na mestu odhoda ali v nastanitvenem objektu (no show), ali odpove aranžma oz. prekine potovanje že po njegovem začetku, končno pa tudi v primerih, ko je za njegovo potovanje kupljena vozovnica prevoznika, ki zanjo obračunava 100 % stroške odpovedi ne glede na datum odpovedi. V primeru odpovedi se v vrednost aranžmaja v nobenem primeru ne vštevajo prijavnina in stroški zavarovanja odpovedi potovanja. Za spremembo rezervacije do 30 dni (Evropa) oz. do 60 dni (svet) pred odhodom zaračunavamo 15 EUR/osebo. Če so v programu pogoji za povračilo stroškov drugače določeni, veljajo ti pogoji. Če je potnik vplačal odstopnino, veljajo določila v primeru zavarovanja odpovedi. V vseh primerih, ko mora TA Sajko za rezervacijo storitve napraviti določeno plačilo rezervacije brez povrnitve (npr. letalski prevozi, križarjenja…) ima kot organizator za ta znesek pravico do zadržanja vrednosti vplačanih rezervacij. S strožjimi odpovednimi pogoji mora biti stranka seznanjena.

POMEMBNO. Za individualna križarjenja, potovanja z vključenim letalskim prevozom, najem zasebnih apartmajev preko posrednika ali za druge rezervacije, ker delujemo kot posrednik veljajo pogosto še precej strožji odpovedni pogoji (letalski prevoznik za kupljeno vozovnico pogosto obračunava 100 % stroške odpovedi ne glede na datum odpovedi), z njimi mora biti stranka ob rezervaciji seznanjena. V takih primerih veljajo odpovedni pogoji ladjarja, letalskega prevoznika, apartmaja oz. posrednika za celoten program ali za del programa, na katerega se storitev nanaša.

NIZKOCENOVNI letalski prevozniki imajo strožje pogoje (vračilo denarja za letalsko vozovnico ni možno od trenutka rezervacije) in zato za takšne rezervacije veljajo odpovedni pogoji letalskih prevoznikov. Pogoji nizkocenovnih letalskih prevoznikov veljajo vedno, kadar je v opisu programa navedeno, da so vključeni poleti z nizkocenovniki.

ORGANIZATORJEVA PRAVICA DO ODPOVEDI in SPREMEMBE POTOVANJA
TA Sajko si v skladu z veljavno zakonodajo v primeru premajhne udeležbe pridržuje pravico do odpovedi potovanja ali spremembe programa ter obvestitve potnika najkasneje do:

 • 20 dni pred začetkom turističnega paketa pri potovanjih, daljših od šest dni;
 • 7 dni pred začetkom turističnega paketa pri potovanjih, ki trajajo od dva do šest dni;
 • 48 ur pred začetkom turističnega paketa pri potovanjih, krajših od dveh dni.

Pravico do odpovedi si organizator pridržuje tudi, ko v primeru neizogibnih in izrednih okoliščin paketnega potovanja ne more izpolniti. V primeru organizatorjeve odpovedi, je potnik upravičen do povrnitve vseh vplačil, ne pa do morebitne škode ali do prenosa vplačanega zneska na drug termin.

Organizator odškodninsko ne odgovarja za prevoznikove zamude, kakor tudi ne za spremembe programa, do katerih bi prišlo zaradi njih.· V primeru odpovedi potovanja s strani organizatorja v skladu s temi pogoji potnik nima pravice do povračila stroškov vizuma, potrebnega za vstop v državo, kamor naj bi se potovalo, ali stroškov cepljenj, ki so bili s programom zahtevani. Agencija prav tako ne odgovarja za spremembo poti križark, temveč pri tem veljajo ladjarjevi pogoji.

Nobena od pogodbenih strank ni odgovorna za katerokoli kršitev pogodbe o potovanju, če je nezmožnost izpolnjevanja pogodbenih obveznosti ali posameznih njenih določil posledica nepredvidenih, nepričakovanih in neodvrnljivih dogodkov, ki so splošno znani kot višja sila, ali ukrepov države ali drugih pristojnih upravnih organov ter dejanje tretjih oseb, ki niso odvisni od volje stranke in ji stranki nista mogli pričakovati, preprečiti ali odkloniti. TA Sajko potniku ne odgovarja za škodo, ki potniku nastane po pogodbi o potovanju zaradi višje sile.

VODENJE skupinskih izletov opravljajo kvalitetni vodniki pri počitnicah tudi spremljevalci. Odličnemu vodenju namenjamo v naši agenciji še posebno pozornost. Vodnik potnikom pomaga tudi pri urejanju formalnosti, pri prehodu mej in skrbi za potnikovo počutje. V različnih delih pa sodelujemo tudi z raznimi lokalnimi vodniki, ki se bodo s sodelovanjem z našim vodnikom trudili za čim boljše doživetje. Zaradi nepredvidenih okoliščin si agencija pridržuje pravico menjati vodnika, za katerega kvaliteto prav tako jamči.

MINIMALNO šTEVILO UDELEŽENCEV za vsa potovanja (razen, če je drugače navedeno) je 40. Pri manjšem številu je izvedba možna z doplačilom. Minimalno št. udeležencev na posameznem odhodnem kraju je 6 oseb (velja za krajša eno- in dvodnevna avtobusna potovanja, ko je odhodno mesto na začetku poti in je od tam tudi drugačna cena).

V PRIMERU POSAMEZNE PRIJAVE OB NASTANITVAH V DVOPOSTELJNIH SOBAH
V primeru posamezne prijave za turistične aranžmaje ali potovanja lahko potnik prepusti agenciji Sajko, da mu nudi pomoč pri iskanju sopotnika na istem turističnem aranžmaju, s katerim bo delil sobo oziroma je pripravljen z njim deliti sobo. Ne glede na omenjeno pa mora posamezno prijavljeni potnik ob prijavi plačati doplačilo za enoposteljno sobo, za primer, da agenciji takega potnika posamezno prijavljenemu potniku ne bi uspelo najti. V primeru, da se posamezno prijavljenemu potniku najde sopotnik, se takemu potniku vrne doplačilo za nastanitev v enoposteljni sobi oziroma se doplačilo obračuna pri končnem plačilu potovanja. V kolikor bi tak potnik in sopotnik med samim potekom potovanja ugotovila, da bi kljub vsemu želela biti vsak zase nastanjena v enoposteljni sobi, se jima to omogoči samo, če je to na kraju samem, glede na razpoložljivost kapacitet, možno. V takem primeru stroški bremenijo vsakega od obeh potnikov do polovice.

ODHODI IN PREVOZ. Če ni navedenih dodatnih navodil velja, da avtobus pobira v Mariboru (TPC City), Slovenski Bistrici (Spar ob avtocesti), Celju (pred dvorano Zlatorog) in Ljubljani (parkirišče Dolgi most). Če se za posamezni program prijavi večje število potnikov, ki so iz kraja, ki ni na relaciji potovanja, je možen dogovor o pobiranju le-teh v njihovem kraju ob ustreznemu doplačilu.

SEDEŽNI RED. Potnikom na naših avtobusnih potovanjih po Evropi določimo SEDEŽ glede na vrstni red fiksne prijave (plačana rezervacija 30%). Pridržujemo si končno pravico razvrstitve potnikov glede na spremembe pri prijavah in glede na razpoložljiv razpored sedežev na avtobusu. Na letalskih in vseh interkontinentalnih potovanjih sedežni red določimo le, ko je to možno in smiselno glede na velikost skupine in način potovanja.

VIZUMI, POTNI DOKUMENTI in OSTALE POTNIKOVE OBVEZNOSTI. Potnik se je dolžan informirati o veljavnih predpisih o potnih listinah, vizumih, deviznih, carinskih in zdravstvenih predpisih. Potnik je dolžan skrbeti, da sam, njegovi dokumenti in prtljaga ustrezajo pogojem, predvidenim z obmejnimi carinskimi, zdravstvenimi in drugimi predpisi svoje države, kakor tudi tiste, v katero ali skozi katero potuje. Potnik, ki se prijavlja za potovanje v tujino, mora imeti veljaven potni list ali drug ustrezen veljaven osebni dokument, s katerim lahko vstopi v posamezno državo. Če posamezne države pogojujejo vstop z določeno časovno veljavnostjo potovalnega dokumenta pred iztekom veljavnosti na dan vstopa, je dolžan potnik na ta določila paziti sam. Enako velja tudi, če je za vstop v posamezno državo zahtevano cepljenje ali kakšen drug dokaz o ustreznem zdravju potnika. V primeru, da zaradi neizpolnitve katere od teh dolžnosti pride do težav na potovanju (npr. prepoved vstopa v državo ali na letalo), potnik sam krije vse nastale stroške. Potnik je tudi dolžan upoštevati napotke in obvestila, ki jih prejme, ter paziti, da je njegovo obnašanje ustrezno. TA Sajko si pridržuje pravico, da potnika, ki si svojim ravnanjem moti normalen potek potovanja ali krši predpise države, RS ali tiste, v kateri se nahaja, s potovanja odstrani na njegove stroške. Veljavne osebne dokumente mora imeti potnik s seboj tudi pri potovanju v schengenskem območju EU.

Invalidne osebe morajo biti zmožne za potovanje, sicer priporočamo, da imajo s seboj skrbnika. Agencija in njeni vodniki morajo skrbeti za interese celotne skupine, kar ima prednost pred interesom posameznika. Agencija na poti ne more in ni dolžna posebej skrbeti za invalidno osebo.

PRTLJAGA. Organizator potovanja se bo v primeru kraje prtljage in drugih dragocenosti na potovanju po najboljših močeh potrudil, da vam bo čim bolj olajšal reševanje situacije, a zanjo ne odgovarja. Organizator potovanja je lahko samo posrednik med potnikom in prevoznikom/hotelirjem ali policijo, vendar brez vseh materialnih obveznosti. V primeru letalskih prevozov so v programu navedene teža in dimenzije kupljene prtljage. V kolikor se potnik teh omejitev ne drži, doplača razliko sam. Za večjo ali dodatno prtljago je možno dodatno doplačati na agenciji. Za prtljago v letalskem prometu odgovarja letalski prevoznik.

LETALSKI PREVOZI so v celoti v pristojnosti posameznega prevoznika, zato TA Sajko za spremembe, ki nastajajo včasih kot posledica le tega, ne more prevzeti odgovornosti, saj na njih nima vpliva. še posebej pri čarterskih poletih se lahko zgodi, da se načrtovana ura poleta spremeni tudi tik pred odhodom. Kot organizatorji potovanja, se bomo vedno potrudili najti organizacijsko najboljšo možno rešitev tudi v takem primeru, zato si v nujnih primerih pridržujemo pravico do spremembe kraja in časa leta ter prerazporeditve določenih ogledov, če bo to potrebno itd. Za dodatne stroške in zamujene neizpolnjene storitve žal ne odgovarjamo. Potniki morajo v takšnih primerih odškodnino urejati z letalskim prevoznikom. Pri čarterskih poletih na letovanja se smatra, da sta prvi in zadnji dan namenjena poletu–potovanju v kraj letovanja in nazaj.

NASTANITEV Organizator zagotavlja, da bodo gostje nastanjeni v objekte, ki so bili rezervirani. V primeru zasedenosti (overbookinga) pa bodo nameščeni v objekt enake ali višje kategorije. V objekte se je možno večinoma namestiti prvega dne po 15. uri, na dan odhoda pa jih morate zapustiti do 10. ure (razen, če je izrecno drugače navedeno). Če potnik pri rezervaciji ne doplača sobe s posebnimi značilnostmi (pogled na morje, balkon, lega – orientacija, določeno nadstropje), je nastanjen v eni od sob hotela, ki so uradno registrirane za izdajanje gostom. Razdelitev sob je v pristojnosti hotelirjev, organizator potovanja na to nima vpliva, potnikove želje lahko posreduje, ne more pa zagotoviti, da bodo le-te tudi izpolnjene. Pri nastanitvi v sobo 1/2+1 mora potnik upoštevati, da gre največkrat dejansko za dvoposteljno sobo s pomožnim ležiščem, pri čemer nastanitev tretje osebe ne ustreza standardu nastanitve ostalih dveh oseb. Ponavadi gre za zložljivo posteljo, ki po velikosti in udobju ni enaka normalni postelji in je primerna za otroke.

KATEGORIZACIJA objektov je takšna kot je zatečena ob pripravi kataloga. Kategorizacije objektov so nacionalne. Organizator ne odgovarja zaradi prekategorizacij in sprememb oznak. Ta Sajko si pridržuje pravico do tiskarskih napak v katalogu. V primeru takšnih napak vas bo ob prijavi o tem obvestil prodajni referent.

HIšNI LJUBLJENCI - domače živali je možno pripeljati v objekte, kjer je to navedeno v opisu in ob predhodni potrditvi. Domačo žival je treba ob rezervaciji obvezno najaviti.

ZASEBNI APARTMAJI Vaše počitniško stanovanje! Najem apartmaja vključuje porabo vode, plina in elektrike in menjavo posteljnine (ponekod tudi brisač) 1x tedensko. Kuhinjske krpe prinesite s seboj. V apartmaju lahko biva le toliko oseb kot je v njem ležišč, ne glede na starost (izjemoma so lahko v apartmaju otroci brez ležišča, ki bivajo brezplačno oz. plačajo samo pavšal). Ob neupoštevanju tega pravila, vam lahko ob prihodu v apartma v primeru večjega števila oseb zaračunajo dodatne osebe po višji ceni ali odklonijo nastanitev.

PONUDBE V ZADNJEM HIPU ALI  FORTUNA, RULETA, JOCKER, IPD.  ARANŽMAJI
Ponudbe v zadnjem hipu so posebna kategorija aranžmajev, kjer so potniku na razpolago zadnja razpoložljiva mesta v določenem kraju in v določeni kategoriji objekta. Pri tovrstnih ponudbah upoštevajte da je lega možna tudi na slabših lokacijah (mestni hotel, večja oddaljenost od plaže, bližina gradbišča ... ) tudi sobe so večkrat na slabši lokaciji v objektu oz. so skromneje opremljene (pogled na parkirišče, nad kuhinjo, ob dvigalu, nad diskoteko ...). V kolikor gre za ponudbo tipa fortuna, jocker, ruleta ipd, je ime hotela znano šele ob prihodu v kraj letovanja in izbira lege objekta in tipa sobe ni možna (organizator jamči le kategorijo ter storitev v hotelu). Prav tako je pri ponudbi “best price ” tudi potrebno vedeti, da so to sobe s slabšo lego v hotelu in tudi manj prostorne.

REKLAMACIJE Stranka mora brez nepotrebnega odlašanja, pri čemer se upoštevajo vse okoliščine primera, obvesti organizatorja potovanja o vseh neskladnostih, ki jih ugotovi med izvedbo potovalnih storitev, vključenih v pogodbo o paketnem potovanju. Priporočamo, da primere pomanjkljivih storitev, neopravičenem izostanku ogledov, neustrezne kvalitete namestitve itd. podate takoj na licu mesta našemu predstavniku, agentu, receptorju objekta, ali na dežurno telefonsko številko 02 80 51 807, saj se večino težav da rešiti takoj. Organizator potovanja mora v razumnem roku odpraviti neskladnosti. Če se predmet reklamacije ne da odpraviti, je potnik dolžan pridobiti potrdila o pomanjkljivosti s strani receptorja, vodnika… Organizator bo (z izjemo opravičljivih okoliščin) upošteval samo reklamacije, o katerih je bil obveščen brez nepotrebnega odlašanja (pogosto je to že na kraju samem) in bodo predložene v pisni obliki na prodajnem mestu, ali priporočeno poslane v zakonskem roku od nastanka neskladnosti. Zaradi lažjega dokazovanja priporočamo, da se tovrstne zahteve predložijo čim prej. Organizator je dolžen prvič pisno odgovoriti v 8 dneh po prejemu pritožbe, dokončno pa v primernem roku, potrebnem za pridobitev informacij o vzroku pritožbe; v času, ki je potreben, da pridobi informacije od tretjih oseb v skladu z 892. členom obligacijskega zakonika. Dokler organizator ne izda sklepa, se potnik odreče dajanju informacij medijem.

NAGRAJUJEMO ZAUPANJE. Pri štiri in večdnevnih potovanjih (velja za razpisna potovanja, ko se prijavijo potniki v naših poslovalnicah; ne velja za akcije in ponudbe v zadnjem hipu) nagrajujemo zaupanje, in sicer:

 • tretja udeležba, nagrada je 5% popusta
 • peta udeležba, nagrada je 10% popusta
 • šesta udeležba, prejem kartice zvestobe, ki omogoča popuste pri naših ponudbah.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV: TA Sajko varuje osebne podatke v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. šteje se, da potnik s prijavo soglaša z uporabo osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, statistične obdelave in za obveščanje o ponudbi turistične agencije. V kolikor potnik tega ne želi, lahko to izjavi ob prijavi na program. Pravilnik o varovanju osebnih podatkov je objavljen na naši spletni strani.

POTNIKOVE PRAVICE: Če posamezne storitve potovanja oz. povezanega potovalnega aranžmaja ne bi bile izvedene zaradi insolventnosti organizatorja, potnik zahteva njihovo izpolnitev od naslovnika o katerem je obveščen z opozorilom pred sklenitvijo pogodbe. Če je tak organizator oz. ponudnik agencija, se potniki v tem primeru obrnejo na Custos Bono (jamstvo za organiziranje potovanj ZTAS d.o.o., Dimičeva 13, 1000 Ljubljana), pri kateri agencija zagotavlja to potnikovo varstvo.

USTNE INFORMACIJE, ki jih stranke dobijo na prodajnih mestih, ne obvezujejo organizatorja bolj kot pisne navedbe v ponudbi ali programu.

SPLOšNI POGOJI turistične agencije Sajko so sestavni del pogodbe, ki jo skleneta TA Sajko in potnik, ki se prijavlja za določen turistični aranžma. Splošni pogoji so sestavni del vseh programov in so na voljo na vseh prodajnih mestih. V primeru telefonske prodaje oziroma prodaje po internetu se šteje, da je potnik sprejel določila teh splošnih pogojev takrat, ko je telefonsko oziroma po internetu naročil turistični aranžma. Z določili splošnih pogojev se potnik lahko seznani tudi na spletni strani www.sajko-turizem.si

POSEBNI POGOJI veljajo v primeru rezervacije letalskih kart, skupinskih ali individualni križarjenj, najema zasebnih apartmajev in rezervacije storitev preko posrednikov. V teh primerih veljajo posebni pogoji izvajalca storitev.


Januar 2024, SAJKO TURIZEM, D.O.O.

Prijava