LJ MB SB

Kulturni in lokalni turizem

LEPO POZDRAVLJENI!

Naše podjetje že vrsto let aktivno spodbuja tudi razvoj turizma in zanimive turistične produkte v lokalnem okolju.
Na tem mestu bomo objavljali zanimive vsebine in povezave, ki so vezane na naše mesto, na občino in tudi širše na regijo.

V naši turistični agenciji pa je v tej zvezi možno tudi:
- naročiti lokalnega vodnika za vodenje manjših in večjih skupin po mestu Slov. Bistrica in okolici,
- naročiti organiziran peš pohod po Bistriškem vintgarju,
- naročiti organiziran romarski ali turističnih pohod po Jernejevi poti,
- rezervirati nastanitvene zmogljivosti v lokalnem okolju, organizirati degustacijo pri znanem vinogradniku, rezervirati kosilo ali večerjo v dobrem domačem gostišču ...

Za več informacij pišite na: info@sajko-turizem.si ali pokličite na tel.: 02 80 51 804

Vaš SAJKO TURIZEM!
Vabljeni!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SPLETNE VSEBINE

Zavihek: Kulturni turizem

Turistična agencija Sajko turizem d. o. o. je partner projekta Umetnost za turizem. Umetnostnozgodovinske vsebine kot podlaga razvoju trajnostnega turizma Vzhodne Slovenije, ki od 1. aprila 2019 poteka na Umetnostnozgodovinskem inštitutu ZRC SAZU. Projekt, ki se bo zaključil 31. marca 2022, sofinancirata Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport in Evropski sklad za regionalni razvoj.

Namen projekta je sistematično raziskati in proučiti umetnostno dediščino dela Vzhodne Slovenije, predvsem širšega slovenjebistriškega območja, rezultate raziskav pa uporabiti tudi pri snovanju novih trajnostnih kulturno-turističnih produktov. Regija je z umetnostnozgodovinskega vidika izjemno pomembna in vsebuje vrsto potencialov za razvoj kulturnega turizma, a je zaradi razkoraka med znanstvenimi rezultati in turističnim gospodarstvom še vedno neprepoznana kot turistično privlačna. Namen projekta je preseči to stanje in vzpostaviti Vzhodno Slovenijo kot prvovrstno kulturno turistično destinacijo. Turistična agencija Sajko turizem bo tako skupaj z raziskovalko dr. Simono Kostanjšek Brglez, ki deluje na projektu, oblikovala štiri nove turistične poti, ki bodo umeščene v ponudbo agencije.

V okviru projekta se UIFS ZRC SAZU in Turistična agencija Sajko turizem d. o. o. z namenom povečanja prepoznavnosti območja, ki ima velik turistični potencial, in z namenom premoščanja razkoraka med deležniki aktivno povezujeta z ustanovami in posamezniki na lokalnem in regionalnem nivoju. Vzpostavljeno je uspešno sodelovanje z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor, Zavodom za kulturo Slovenska Bistrica, Občino Slovenska Bistrica in v okviru te z Razvojno-informacijskim centrom ter Turistično-informacijskim centrom Slovenska Bistrica, Župnijo Slovenska Bistrica ter s številnimi društvi in posamezniki.

Doslej sta bili opredeljeni in izvedeni dve turistični poti, ki ju je mogoče združiti oziroma povezati v celodnevni vsebinsko, rekreacijsko in kulinarično bogat itinerarij. V sodelovanju z Župnijo Slovenska Bistrica je bila z umetnostnozgodovinskimi vsebinami nadgrajena romarska pot sv. Jerneja, ki deluje kot nova turistična pot, naslovljena Jernejeva pot. Ta 12 km dolga krožna pot pelje po petih sakralnih spomenikih v Župniji Slovenska Bistrica, ki so bili v okviru projekta na novo opremljeni z informacijskimi tablami. Posodobljena Jernejeva pot, vzpostavljena avgusta 2019, je pritegnila pozornost medijev in je bila predstavljena tudi v reportaži na RTV Slovenija  (https://radioprvi.rtvslo.si/2019/10/jernejeva-pot/). Oktobra 2019 pa je bilo skupaj z Zavodom za kulturo Slovenska Bistrica v okviru Dnevov evropske kulturne dediščine izvedeno vodenje po mestu. V okviru dogodka z naslovom Peš po mestu. Zgodovina in kulturna dediščina Slovenske Bistrice je bila obiskovalcem predstavljena zgodovina mesta, seznanjeni pa so bili tudi z najpomembnejšimi umetnostnimi spomeniki.

V sklopu tega projekta je bilo v turistični agenciji Sajko turizem, d. o. o. pripravljenih nekaj zanimivih turističnih programov (Jernejeva pot in Slovenska Bistrica, Kulturni in naravni biseri Pohorja, Dravinjske doline in Haloz, Po poteh bistriškega plemstva ...), natisnjena je zloženka Jernejeva pot in Slovenska Bistrica, ga. Simona pa je pripravila tudi zanimivo razstavo "Preobrazbe mesta".
Več o tem si poglejte na povezavi: https://www.umetnost-za-turizem.si

Aktivnosti projekta lahko redno spremljate na spletni strani Umetnostnozgodovinskega inštituta Franceta Steleta: https://uifs.zrc-sazu.si/sl/programi-in-projekti/umetnost-za-turizem-umetnostnozgodovinske-vsebine-kot-podlaga-razvoju#v.

Več o kulturni dediščini na slovenjebistriškem pa si lahko preberete na spletni strani Turistično-informacijskega centra Slovenska Bistrica, ki se v okviru projekta stalno nadgrajuje z novimi vsebinami: https://tic-sb.si/kaj-videti/kulturna-dedi%C5%A1%C4%8Dina/.

O aktivnostih projekta in novostih, ki vključujejo tudi nove turistične poti, bosta redno obveščali tudi naša spletna in Facebook stran. Vabljeni!

 

Prijava